Góc của bé

3 ngày liên tiếp

Bé hãy kể ra ba ngày liên tiếp mà không có thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật?

Đáp án: hôm qua, hôm nay, ngày mai 


Tin liên quan