Góc của bé

Cái gì?

Đố bé biết dưới đây thứ sau đây là  những cái gì?

1.

Đầu đuôi vuông vắn như nhau
Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều
Tính tình chân thức đáng yêu
Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?

2.

Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
(Là cái gì? - Cái bút mực)

3.

Da trắng muốt
Ruột trắng tinh
Bạn với học sinh
Thích cọ đầu vào bảng?

4.

Bằng cái hạt cây
Ba gian nhà đầy còn tràn ra sân?

5.


Anh mặt đen, anh da trắng
Anh mình mỏng, anh nhọn đầu
Khác nhau mà rất thân nhau
Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời? 

Đáp án: 1. Cái thước kẻ; 2. Cái bút mực; 3. Viên phấn

4.  Đèn dầu; 5. Bảng và phấn; giấy và bút 


Tin liên quan