Góc của bé

Mấy con gà?

Nhà nội nuôi một đàn gà. Khi bé về chơi, ông nội gọi gà về để cho chúng ăn. Khi đàn gà chạy vào sân  có 1 con đi trước 2 con. 1 con đi sau 2 con , 1 con  đi giữa 2 con.

Hỏi nhà nội nuôi mấy con gà?

 


Đáp án: 3 con gà 


Tin liên quan