Góc của bé

Quả gì?

Đố bé, dười đây là những quả gì?

1. 

Quả gì màu tím trên giàn
Từng chùm chín mọng mang toàn chữ O?

2.

Quả gì vỏ đỏ
Ruột chấm vừng đen
Ăn vào mà xem 
Vừa mát vừa bổ?

3.

Quả trùng tên con vật 
Được phong "Cậu ông trời"
Ăn vừa chua vừa ngọt
Có ở miền Nam thôi 

4.

Hạt đen ví như mắt 
Cùi ngọt tựa đường phèn 
Hương thơm như mùi mật 
Là quả gì nói tên?

5.

Sần sùi da cóc

Bên trong bột lọc 
Lại bọc hòn son

6.

Quả gì vỏ đỏ có gai
Đến mùa chín đỏ thoáng nhìn tưởng hoa?  

7.

Qủa gì nho nhỏ
Chín đỏ như hoa
Tươi đẹp vườn nhà
Mà cay xé lưỡi

8.

Quả gì nhiều mắt
Khi chín nứt ra
Ruột trắng nõn nà
Hạt đen nhanh nhánh?Đáp án: 1. Quả nho; 2. Quả thanh long; 3. Quả cóc; 4. Quả nhãn;

5. Quả vải; 6. Quả chôm chôm, 7. Quả ớt, 8. Quả na (mãng cầu) 

 


Tin liên quan