Hỏi đáp

Có nguồn mật nhân tạo không?

Mật ong có thành phần chủ yếu là các loại đường đơn glucose, frutose chiếm 75 - 80%; trong sản xuất hoá học người ta có thể áp dụng phương pháp thủy phân các loại đường thực vật bằng acid clohydric để cho ra đường đơn. Người ta gọi đây là đường nhân tạo dễ được cơ thể hấp thụ trực tiếp như mật ong. 

Tuy nhiên loại đường nhân tạo này hoàn toàn không phải là mật ong. Bởi vì chỉ có đường mật hoa được đi qua quá trình chế tạo trong diều con ong mới được gọi là mật ong. Tuy nhiên có nơi người ta cũng gọi mật nhân tạo này là “mật ong nhân tạo”, nhưng mật ong nhân tạo hoàn toàn không có các enzym và các vitamin như mật ong thiên nhiên.

Một số nước ở Châu Âu như Hà Lan, Nga, các nước SNG, nhân dân rất ưa dùng “mật ong nhân tạo”.

(Nguồn: Một trăm câu hỏi đáp nuôi ong lấy mật/ Phan Đức Nghiệm.-H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010.- 136tr., 19cm.-Đăng ký cá biệt: VB20103071)


Tin liên quan