Hỏi đáp

Nguồn mật phía Bắc

Tại Sơn La, vào khảng tháng 7, hoa càng cua nở rộ. Đây là một nguồn mật quý. Mật ong hoa càng cua màu nâu nhạt, vị ngọt thanh, thơm. Hoa càng cua mọc nhiều ở các bìa rừng. Sản lượng mật ong hoa càng cua khoảng 200 tấn/ năm.

mật ong chín honimore

Hoa Bắc hà

Tại các khu vực núi cao Mù Căng Chải hay cao nguyên Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ. thuộc Hà Giang, từ khoảng tháng 10 đến tháng giêng năm sau, trời se lạnh, hoa bạc hà nở tím trên các triền núi đá, cho nguồn mật quý. Mật ong hoa bạc hà có màu vàng chanh, ngọt khé, lỏng, trong hoặc kết tinh dạnh mỡ. Mật ong hoa bạc hà có sản lượng thấp khoảng 100 tấn/ năm

Vào khoảng tháng tư, tháng năm hằng năm, hoa vải nở rộ tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Mật ong hoa vải có rất thơm, màu nhạt và lỏng. Do vải nở rộ rất nhanh nên thời gian ong lấy mật ngắn, sản lượng chỉ khoảng 300 tấn/ năm. 
Tin liên quan