Hỏi đáp

Tại sao có đàn ong dữ hay đốt? Tại sao có đàn ong hiền ít đốt?

Trả lời:Có nhiều người cho rằng ong dữ hay hiền là do tính di truyền của mỗi giống ong. 

Có đàn ong bắt từ rừng về rất dữ, hễ đến gần tổ đôi khi đã bay ra đốt tuy chưa đụng chạm gì đến tổ. Nhưng có đàn bắt về lại hiền khô, dùng tay rẽ ong bắt chúa vẫn không đốt. Hãy coi đó là đặc tính của mỗi đàn ong mà đôi khi người ta còn đưa vào thành một tiêu chuẩn để chọn giống và nhân giống ong mật.Kinh nghiệm của nhiều người nuôi ong mật còn nhận thấy ong dữ hay hiền còn do ảnh hưởng của con người trong khi tiến hành các thao tác kỹ thuật tác động lên đàn ong. Một đàn ong được coi là ong dữ, hay đốt, nhưng biết tác động khéo léo không làm xáo trộn hoạt động nề nếp của ong thì nó không đốt và trở nên đàn ong hiền. Trái lại một đàn ong được coi là hiền nhưng người chăm sóc tác động thô bạo làm thay đổi đột ngột điều kiện hoạt động của ong thì lập tức bản năng bảo vệ tổ của ong được kích thích và đàn ong trở nên hung dữ.

Tìm hiểu đặc điểm của đàn ong, thực hiện một cách nhẹ nhàng, phù hợp với mọi hoạt động bình thường của ong, không làm cho đàn ong bị kích thích, sợ hãi, không đưa mùi lạ đến gần tổ ong, không kích động tính hung dữ của ong;..thì sẽ thuần hoá được đàn ong dữ thành đàn ong hiền.

 (Nguồn: Một trăm câu hỏi đáp nuôi ong lấy mật/ Phan Đức Nghiệm.-H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010.- 136tr., 19cm.-Đăng ký cá biệt: VB20103071)


Tin liên quan