Mật ong chín

Hiểu đúng về giá trị của mật ong chín

Từ mật hoa đến mật ong chín là một khoảng cách rất lớn với sự thay đổi cơ bản không chỉ về lượng mà còn về chất. 

Đầu tiên là mật hoa: nước chiếm 80%, đường sucrose 11%, đường glucose 4%, đường fructose 3%, các vitamin và vi chất dinh dưỡng 2%. Cuối cùng là mật ong chín hoàn thiện: nước ít hơn 21%, đường sucrose ít hơn 5%, đường glucose và fructose nhiều hơn 65%, còn lại là các vitamin và các vi chất dinh dưỡng:

 

Các yếu tố cơ bản Mật hoa Mật ong non Mật ong chín
Nước >80% > 21% <21%
Đường Sucrore >11% >5% <5%
Đường glucose < 4% < 60% 65%
Đường fructose 3% 3% 3%
Vitamin, vi chất dinh dưỡng 2% 2% 2%
Khả năng lên men nhiều và nhanh nhiều không
Khả năng mất vitamin, vi chất dinh dưỡng nhiều và nhanh nhiều không

 

Như vậy, về bản chất, mật ong hơn hẳn mật hoa ở hàm lượng đường glucose, một loại đường đơn có thể ngấm trực tiếp vào máu, không chỉ giúp chúng ta nạp năng lượng nhanh hơn, không cần qua hệ tiêu hóa, mà còn hỗ trợ việc cơ thể người hấp thu tốt các loại vitamin và vi chất dinh dưỡng có trong mật hoa.

Ở giữa quá trình chuyển đổi từ mật hoa thành mật ong chín là mật ong non. Mật ong non có lượng glucose thấp, trong khi lương sucrose lại cao hơn so với mật ong chín. Ngoài ra, do còn nhiều nước tự do, các loại vitamin và vi chất dinh dưỡng quý trong mật hoa sẽ bị phá hủy do quá trình lên men trong bảo quản. Nói một cách nôm na, mật ong non giống như mật ong chín có pha thêm nước đường, đồng thời các loại vitamin và vi chất dinh dưỡng sẽ mất đi nhanh chóng khi thời gian bảo quản tăng lên.

Tóm lại, nếu mật hoa chỉ có ý nghĩa chống lại cái chết, duy trì sự sống (nghĩa của nectar nguyên gốc latinh) thì mật ong (honey) là nguồn dinh dưỡng giá trị giúp tăng thêm sức sống, cường tráng, khỏe mạnh hơn.

Nhưng điều này chỉ đúng 100% khi mật ong chín thực sự. 

 

 


Tin liên quan