Sữa ong chúa

Sữa ong chúa Honimore Natural (SOCN300)

Thu hoạch từ nụ chúa của những đàn ong khỏe mạnh, tinh lọc và bảo quản lạnh ngay tại nguồn để giữa trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và vị hăng ngậy đặc trưng của sữa ong chúa tươi nguyên chất, SOCN 300 là một sản phẩm Chất mà Ngon.

710,000đ